Επικοινωνία

Boutique: Παπαδιαμάντη 6 Κηφισιά - Ελλάδα, τηλ. (+30) 210 3224090 info@laviejewelry.gr

Μητροπολεως & Υπατίας 4Α, Αθήνα - Ελλάδα, τηλ. (+30) 211 0038794